WZ104 Tea Cosies
Vintage Pattern PDF 00104

wonkyzebra_00104_a_500x500
wonkyzebra_00104_a_500x500wonkyzebra_00104_b_500x500wonkyzebra_00104_c_500x500wonkyzebra_00104_e_500x500