WZ072 Tea Cosies
Vintage Pattern PDF 00072

wonkyzebra_00072_a_500x500
wonkyzebra_00072_a_500x500wonkyzebra_00072_c_500x500wonkyzebra_00072_b_500x500wonkyzebra_00072_e_500x500