WZ071 Tea Cosies
Vintage Pattern PDF 00071

wonkyzebra_00071_a_500x500
wonkyzebra_00071_a_500x500wonkyzebra_00071_b_500x500wonkyzebra_00071_c_500x500wonkyzebra_00071_e_500x500